top of page

Boj s nedostatkom pracovnej sily: Aktuálny vývoj nezamestnanosti na Slovensku

Počnúc minulým rokom, vývoj nezamestnanosti v priemysle na Slovensku reflektoval postupné zlepšovanie situácie, ktoré bolo v roku 2023 doprevádzané výrazným poklesom počtu nezamestnaných. Klesajúca tendencia nezamestnanosti na Slovensku pokračovala aj napriek globálnej pandémii a jej ekonomickým dopadom. Vyzerá to rovnako optimisticky v roku 2024? 


Ako sa zatiaľ darí Slovensku v porovnaní s rokom 2023?


V januári tohto roka sme zaznamenali mierne zvýšenie miery nezamestnanosti, čo sa však považuje za typický sezónny jav. Z decembra minulého roka, kedy miera nezamestnanosti dosiahla 3,88 %, sa v januári zvýšila na 3,97 %. Hoci to predstavuje mierny mesačný nárast, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, keď miera nezamestnanosti dosahovala 4,44 %, je to stále zlepšenie.


V roku 2023 boli najvyššie mieru nezamestnanosti zaznamenané v Prešovskom (9,94 %), Košickom (8,74 %) a Banskobystrickom kraji (8,28 %). Tieto čísla kontrastujú s najnižšími mierami nezamestnanosti v Bratislavskom kraji (3,25 %), Nitrianskom (3,86 %) a Trenčianskom kraji (3,69 %). Tieto rozdiely poukazujú na nerovnomerný ekonomický rozvoj a rozdielne príležitosti na trhu práce medzi západnými a východnými regiónmi Slovenska​.


Aktuálny stav trhu práce na Slovensku


Trh práce na Slovensku je v súčasnosti v robustnej kondícii, ako to naznačuje pokles nezamestnanosti pod 4 % už piaty mesiac po sebe. Úrady práce v januári evidovali približne 173 833 uchádzačov o prácu a viac ako 82 tisíc voľných pracovných miest. Vysoký počet voľných pracovných miest naznačuje, že niektoré sektory naďalej zaznamenávajú problémy s náborom nových pracovníkov, a tiež rastie počet zamestnaných cudzincov na Slovensku.


Akú úlohu zohráva priemysel vo vývoji nezamestnanosti?


Automobilový priemysel, ako jeden z pilierov slovenskej ekonomiky, mal zásadný vplyv na pokles nezamestnanosti. Expanzia tohto sektora nielenže podporila ekonomické oživenie, ale tiež vytvorila množstvo nových pracovných miest, čo malo priamy pozitívny dopad na trh práce. Vláda a podnikatelia pokračujú v implementácii opatrení, aby udržali tento trend aj do budúcnosti​.


Čo predpovedajú experti pre trh práce na nadchádzajúce mesiace?


Analytici predpovedajú, že v nasledujúcich mesiacoch by mohla nezamestnanosť na Slovensku stagnovať alebo sa dokonca mierne znížiť. Tento trend by mohol byť podporený sezónnymi prácami, najmä v poľnohospodárstve a stavebníctve, ktoré tradične začínajú na jar a prinášajú dočasné príležitosti pre pracovníkov v týchto sektoroch​. 


Pozitívne signály z trhu práce a očakávané sezónne zlepšenia naznačujú, že slovenský pracovný trh by mohol aj naďalej zostávať stabilný. Vláda a ekonomickí stratégovia by však mali zostať ostražití a pripravení reagovať na potenciálne ekonomické výzvy, ktoré by mohli ovplyvniť zamestnanosť v krajine​.


Potrebujete pomoc v boji s nezamestnanosťou? My vám dodáme kvalitný personál do výroby v každej situácií.Comments


bottom of page