top of page

ČO PONÚKAME?

Pre klientov sme partnerom a konzultačným poradcom v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Workcontrol, s.r.o.

Outsourcing zmluvy o dielo

Využite jednoduchý a efektívny spôsob zabezpečenia kvalifikovanej a nekvalifikovanej pracovnej sily na neobsadenú pozíciu vo vašej spoločnosti. V oblasti súvisiacich pracovno-právnych vzťahov za vás prevezmeme kompletnú starostlivosť.

WorkcontrolEU, s.r.o.

Agentúra dočasného zamestnávania

Služby agentúry dočasného zamestnávania umožňujú spoločnostiam z rôznych odvetví získať zamestnanca bez toho, aby museli navyšovať svoje mzdové či personálne kapacity.

Workcontrol Services

​ČO ZAHŔŇA OUTSOURCING?

Testing

Výber a dôkladné otestovanie uchádzačov.

Payrolling

Vedenie personálnej, mzdovej agendy

a kompletnej administratívy. Zabezpečenie všetkých potrebných administratívnych úkonov.

BOZP

Zabezpečenie kvality a bezpečnosti na pracovisku každého zamestnanca. Zabezpečenie lekárskych prehliadok zamestnancov podľa požiadaviek klienta.

ZÍSKAJTE KVALITNÝ PERSONÁL

Máte záujem o výhodný outsourcing a získanie profesionálneho partnera?

bottom of page